Tom Thomson

أويا: إلهة الريح-أوليف سنيور

  تشهقين تحبس الأرض أنفاسها تزفرين ترتجف المدن تتنهدين نولد نحن تهمسين تعلو جوقة المسبحين تصفرين يتشعب البرق تعطسين يهدر